Carl Larssons Värld

Görel Cavalli-Björkman, Bo Lindwall, Hans-Curt Köster

  • Artnr: 101118
  • Vikt, kg: 1,5

Beskrivning av artikel

Boken är indelad i två avdelningar. I den inledande delen återfinns, inbäddad i en översiktlig framställning av Larssons liv och verk, ett särskilt kapitel om Larssons friluftsmåleri i Frankrike. Mellan dessa konsthistoriska framställningar och den som album redigerade huvuddelen - bilddelen -har infogats en betraktelse över växelverkningarna mellan Larssons liv och arbete, och här har de i detta avseende viktigaste textpassagerna i Larssons egna böcker återgivits. I slutet av boken finner läsaren en utförlig kronologisk redogörelse för Larssons liv.

Medarbetare
Görel Cavalli-Björkman, Bo Lindwall, Hans-Curt Köster