Signerat med pensel och penna

Ulwa Neergaard

  • Artnr: 101142
  • Vikt, kg: 5,1

Beskrivning av artikel

En beskrivning i kronologisk ordning av konstnärens liv och konstnärskap. Kan även kallas för ett uppslagsverk om Carl Larsson. Ulwa Neergaard dotterdotter till Carl Larsson och intendent för Carl Larsson-gården under åren 1975-1987. Hon har samlat material till detta verk under större delen av hennes vuxna liv för att göra en så fullständig dokumentation som möjligt. Texten består till stor del av brev och andra dokument ur familjearkivet. Bokens avslutning är av praktiska skäl uppdelat i ett eget band med en komplett verksförteckning över Carl Larssons konstnärliga produktion. 608 respektive 190 sidor.

Se även