Skamvrån Reproduktion

Reproduktion av Carl Larssons målning Skamvrån.

  • Artnr: 105140
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,194

Beskrivning av artikel

Om denna akvarell från 1894 skriver Carl Larsson i boken Ett Hem: ”Urbladet till hela serien är den, där Pontus sitter i skamvrå mellan den gamla kakelugnen och dörren. Han hade varit fräck vid middagsbordet, och det blef pil in i förmaket, där han fick sitta och tänka efter hur i alla afseenden oförmånligt det är att uppföra sig illa. Välsignad vare den stund så jag måste dit in för att hämta min piptobak! Jag tyckte den sura pojken gjorde sig så bra mot den enkla bakgrunden att jag beslöt göra allvar af den länge närda afsikten att rita minnesbilder från mitt lilla hem. Jag tänkte det skulle blifva ett slags familjedokument, deponeradt hos de kommande caputarna. (Nå, uppriktigt sagdt, var det egentligen Karins idé, och med uträkning att få mig till något en sommar, då det regnade sexor, utan uppehåll, och jag gick omkring och var odräglig).”

Mått: 29x43 cm